Hangö planerar markköp vid flygfältet

Staden förelås nyttja sin förköpsrätt och köpa mark vid flygfältet i Täktom. Marken har sålts till bolaget Nomore i mars.

Hangö stad föreslås köpa fastigheten Malmåsen som ligger öster om Täktom flygfält. Aktiebolaget Nomore köpte fastigheten på 20,5 hektar för 100 000 euro i mars, men nu vill Hangö stad utnyttja sin förköpsrätt.

Aktiebolaget Nomore är registrerat i Helsingfors. Bakom Nomore står Ben Airas som även äger andra fastigheter i Täktom och är delägare i Regatta Resorts.

Stadsstyrelsen behandlar förköpsrätten på måndag. Staden föreslås köpa tomten eftersom marken borde förvärvas för samhällsbyggande. Tomten ligger på ett område som är planerat för byggnader som betjänar flygtrafik.

Enligt lagen har kommuner förköpsrätt vid fastighetsköp på över 0,5 hektar. Staden kan nyttja förköpsrätten för samhällsbyggande eller för rekreations- och skyddsändamål.

Mer läsning