Hangö på plus efter tufft år

Bättre tider. År 2014 gjorde Hangö en förlust på 1,4 miljoner euro, och 2015 landade man 1,8 miljoner på minus. Nu har trenden vänt. Bild: KSF-arkiv

Hangö stads mål att nå ett nollresultat 2016 lyckades, och på målrakan blev pluset även lite större än tänkt. Stadens bokslut är överlag positivt.

År 2016 blev en rejäl kamp för att hålla budgeten i Hangö i styr. Från början siktade staden på ett nollresultat och lyckades efter tuffa direktiv skapa en budget med potential att hålla.

Men befolkningsminskningen och arbetslösheten fortsatte hålla i sig under året, och skatteintäkterna minskade. Efter en budgetändring stod man igen 0,9 miljoner euro på minus. Staden fortsatte i alla fall kämpa och med bokslutet i handen har man lyckats väl.

I stället för ett minimalt plus på några tusen euro, som var det ursprungliga målet, gör staden en vinst på en halv miljon euro.

Vattenverkets förtjänst

En stor del av bokslutets överskott på 461 000 euro är ändå vattenverkets förtjänst. Vattenverkets överskott på 0,4 miljoner euro gav det extra plus som staden inte räknat med.

Vården och omsorgen stod ändå för den största ökningen av stadens verksamhetsintäkter under 2016. Vården bidrog med en ökning på 0,4 miljoner i stadens totala ökning på 0,7 miljoner euro.

Intäkterna skulle ha kunnat öka ännu mera eftersom staden väntar på den en miljon euro som försäljningen av Regatta resorts tomt på Fabriksudden kommer att inbringa. Den summan kommer dock att ingå i bokslutet 2017 i stället för 2016.

Sjukvården sparade stort

Försäljningen av stadens överflödiga byggnader stod även i år för en besvikelse i budgeten. Intäkterna från enheten för intern service stannade 0,3 miljoner euro under budget.

På utgiftssidan lyckades speciellt vården bra. Verksamhetskostnaderna minskade med totalt 1,5 miljoner euro jämfört med föregående år. De största minskningarna skedde inom hälsovården (1,7 miljoner euro), och stadens verksamhetskostnader stannade 0,5 miljoner euro under den ändrade budgeten.

Staden har även sparat rejält inom personalkostnaderna. De minskade från föregående år med 1 miljon och stannade 1,3 miljoner euro under budgeten. Under året minskade stadens personal från 635 till 618.

Skatteinkomsterna under årets stannade på 38,8 miljoner då man från början hoppats på 39,7 miljoner euro. I slutet av året hade befolkningen minskat till 8 661 invånare.

Den länge kritiserade ökningen av lånebördan lyckades staden ändå stoppa under året, och även minska marginellt. Lånebördan ligger nu på 65,4 miljoner euro jämfört med 65,6 miljoner 2015.

Större vinst som koncern

Även om stadens bokslut var positivt är koncernen Hangös bokslut ännu bättre. Som koncern gör Hangö en vinst på knappa 3,5 miljoner euro, jämfört med drygt 500 000 euro i fjol.

Till koncernen räknas förutom staden även dotterbolag som Hangö hamn ab och Hangö hyreshus, stadens andel i samkommuner som Kårkulla och Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, och andra intressesamfund.

Bland koncernens innehav, utanför staden, utgör givetvis hamnbolaget den största biten. Även hamnbolagets vinst på knappa 2 miljoner euro för 2016 är en synlig del i koncernbokslutet.

Hamnen gav även staden mera dividender än tänkt. I fjol låg dividenden på 680 000. I år blev den hela 900 000 euro.

Mer läsning