Hangö och Raseborg får inte delta i statligt sysselsättningsprojekt

Besvikna. Raseborgs och Hangös stadsdirektörer Ragnar Lundqvist och Denis Strandell är mycket besvikna över att deras gemensamma ansökan om att få delta i ett statligt sysselsättningsprojekt inte godkändes. Bild: Lina Enlund

123 kommuner och städer ville delta i Arbets- och näringsministeriets sysselsättningsprojekt som syftar till att underlätta för arbetslösa att hitta lediga arbetsplatser. Hangö och Raseborg skickade in en gemensam ansökan – men får inte delta.

Hangös och Raseborgs stadsdirektörer Denis Strandell och Ragnar Lundqvist är besvikna. Städerna hade tillsammans ansökt om att få delta i Arbets- och näringsministeriets kommunala sysselsättningsproje...