I höst blandas Hangöbarn över språkgränserna för gemensamma lektioner

Birgitta Mannström, chef för småbarnspedagogiken, och bildningsdirektör Karl-Erik Gustafsson tycker det är ett steg i naturlig riktning att Hangö nu satsar hårdare på tvåspråkigheten. Bild: Mia Berg Lundqvist

Nu ska kontakterna bli tätare mellan de svenskspråkiga och finskspråkiga eleverna i Hangö. Språkduschtandem är en av de nya målsättningarna som ska beaktas då verksamhetsplanerna görs upp. Kanske kan satsningen på tvåspråkighet rent av bli ett trumfkort för staden.

En rikedom för Hangö som inte kostar något, så beskriver Birgitta Mannström, chef för småbarnspedagogiken, Hangö stads satsning på tvåspråkighet. Från och med hösten kommer man att införa språkduschta...