Hangö hyreshus ansöker om företagssanering

Tomma. Hangö hyreshus har hus som står nästan tomma, vilket lett till att ekonomin visar minus. Bild: VN-arkiv

Minskad efterfrågan på hyresbostäder gör att bolaget Hangö hyreshus har svårt att amortera sina lån.

Stadsstyrelsen behandlade i måndags en ansökan om företagssanering som aktiebolaget Hangö hyreshus lämnat in.

Styrelsen godkände förslaget som skall balansera ekonomin för det skuldtyngda bolaget. Ärendet behandlas ännu i fullmäktige.

Bolaget har redan 2015 anhållit om frivillig företagssanering från Statskontoret. Programmet beviljades nyligen. I samband med det sänktes räntan på Statskontorets lån med 1 procent. Gamla amorteringar har överförts till lånekapitalet för att betalas i enlighet med det ändrade amorteringsprogrammet.

Bolaget befrias också från obetalda dröjsmålsräntor på alla statligt subventionerade Aravalån.

Dessutom har Statskontoret beviljat Hangö hyreshus ett anslag på 110 000 euro, som skall kvittera de förfallna, men obetalda räntorna på Aravalån.

Kapitallån av staden

Som en del i saneringsprogrammet placerar också Hangö stad 250 000 euro i bolaget som aktiekapital eller kapitallån.

Under den tid som saneringsprogrammet är i kraft, 2018-2029, får staden inte uppbära någon ränta på summan.

Också banken får dra sitt strå till stacken. OP Raseborg och OP företagsbanken förutsätts förlänga sitt amorteringsprogram med minst fyra år.

Långvarig penningknipa

Bolagets ekonomiska problem beror på att befolkningen stadigt minskat under hela 2000-talet.

Förutom att befolkningen fortsätter att minska blir den också äldre. Speciellt större bostäder har varit svåra att hyra ut.

För att täcka kostnaderna har bolaget tagit tilläggslån, som man sedan inte klarat av att amortera.

Man har också sålt en del av de hus där det inte bor så många hyresgäster, men det har inte hjälpt situationen nämnvärt.

Mer läsning