Hangö hamn får utmärkelse

– Efter att vi utrett de olika alternativen har vi uteslutit vissa saker, men också påvisat vad som är möjligt med tanke på miljön, säger hamnens tekniska direktör Björn Peltonen. Bild: Mia Berg-Lundqvist

Hangö hamn har fått utmärkelse för bästa miljökonsekvensbedömningen 2020. Man har tilldelats priset för det omfattande arbete man lagt ned i samband med miljökonsekvensanalysen för Koverhar hamn, som man har planer på att utvidga.

– Det har varit ett stort projekt som tagit ett och ett halvt år i anspråk och kostat märkbara summor, konstaterar Hangö hamns vd Anders Ahlvik.

Avsikten var att priset skulle delas ut i Helsingfors i stadsbiblioteket Ode i mars, men tillställningen annullerades på grund av coronaepidemin. Föreningen YVA (ympäristövaikutusten arviointi), som delar ut priset, beslöt då att gå ut med pressmeddelandet om utmärkelsen, trots att själva utdelningsceremonin är uppskjuten på obestämd framtid. Ahlvik säger att han är glad över utmärkelsen, även om det givetvis inte är den drivande kraften för att göra en miljökonsekvensbedömning.

– Men en extra bonus är det självklart och ett erkännande för det engagemang Hangö hamn har för en hållbar utveckling, säger han.

Varierande behov

Inom ramen för miljökonsekvensbedömningen utredde man sex olika alternativ. Ett av alternativen var att inte göra något alls, att hamnen i Koverhar förblir i nuvarande format. De övriga fem var olika versioner av bulk-, container- eller roro-hamn.

– Det har funnits flera olika alternativ med i bilden, eftersom tanken är att utveckla hamnen utifrån vilken typ av verksamhet de framtida kunderna har, förklarar Björn Peltonen, teknisk direktör för Hangö hamn.

Olika typer av hamnar har varierande behov beträffande djup på farled och kajer, lagerområdenas storlek och antalet lyftkranar och ramper, för att omnämna några aspekter.

– Efter att vi utrett alternativen har vi uteslutit vissa saker, men också påvisat vad som är möjligt med tanke på miljön, säger Peltonen.

Byggskedet i fokus

En viktig faktor för just Koverharområdet är att det ligger på ett Naturaområde. Miljökonsekvensbedömningen visade att den normala hamnverksamheten inte är ett stort problem ur miljöhänsyn. Det är möjligt att förverkliga såväl en bulk-, container- som en roro-hamn.

– Däremot är de kortsiktiga effekterna av större relevans för miljön. Analysen visar att själva byggskedet föranleder en del specialåtgärder, säger Peltonen.

Utöver att man utrett hela sex olika alternativ i sin miljöanalys, fick Hangö hamn också beröm för att ha ansträngt sig med att ta fram underlagsmaterial för utredningarna. Som exempel kan omnämnas att man satte ut ljudsensorer i närheten av Västra hamnen för att få riktiga siffror på bullernivån under vattenytan.

– Det gav helt klart mer realistiska värden än om vi bara hade plockat dem från litteraturen, vilket inte är ovanligt i sådana här sammanhang, säger Peltonen.

Hangö stad köpte Koverhar-området av FN-steels konkursbo 2014. Året därpå arrenderade Hangö hamn tomten med tillhörande hamn.

Under de senaste åren har man gjort en ny detaljplanering för området och i samband med det arbetet också en miljökonsekvensbedömning.

Föreningen YVA (Ympäristövaikutusten arviointi) är den part som står bakom utmärkelsen.

Konsultbyrån Ecobio har utfört miljökonsekvensbedömningen för Hangö hamns räkning.

Mer läsning