Hangö fortsätter kämpa för beredskap

Ständig risk. Förra sommaren rann drygt 1 000 liter olja ut i Västra hamnen. Ett fartygshaveri på Östersjön skulle kunna handla om 10 000-tals ton. Bild: KSF-arkiv

Hangö får ingen oljebekämpningscentral, men ska fortsätta försöken och dessutom göra upp ett scenario för en oljeolycka till havs i sin egen beredskapsplan.

Efter flera år av diskussioner och hopp om att få en oljebekämpningscentral till Hangö föreslogs stadsfullmäktige i tisdags lägga ärendet åt sidan.

Staten har inte arbetat vidare på att få en oljebekämpningscentral till Finska viken och Hangö föreslogs ge upp kampen. På sitt senaste möte var stadsstyrelsen inne på den linjen och valde att föreslås att den motion om en oljebekämpningscentral till Hangö, som fullmäktigeledamoten Pekka Tuunanen (Sannf.) med flera lämnade in 2013, skulle anses vara slutbehandlad.

Men fullmäktige ville inte ge upp. I stället beslöt fullmäktige enhälligt att stadens förvaltning ska fortsätta behandla motionen.

En möjlig central i Hangö har diskuterats i samband med den bekämpningsplan för olje- och kemikalieolyckor på Östersjön som Närings-, trafik- och miljöcentralen gjort upp de senaste åren.

En oljebekämpningscentral har figurerat i regeringens program sedan 2005 men inte blivit av. Då planerna på en central i Borgå förföll hoppades Hangö genom Tuunanens motion skaffa en egen central.

Egna initiativ godkänns

Från stadens sida har tekniska verkets chef Jukka Takala diskuterat frågan i den arbetsgrupp som arbetat med bekämpningsplanen. Under fjolåret önskade Takala svar på om en bekämpningscentral skulle kunna anläggas i Hangö, men fick svaret att det inte är aktuellt i nuläget.

– Staten har låtit meddela att centralen inte ingår i planen just nu, men om kommunerna vill investera själva eller söka pengar till en är det förstås fritt fram, säger Takala.

Staten planerar i stället en central för arktiskt kunnande, inklusive oljebekämpning i arktiska förhållanden, mellan Uleåborg och Kemi. En regelrätt oljebekämpningscentral kommer därför inte att omfattas av bekämpningsplanen.

Staden gör upp egen plan

För Hangös del innebär den nu färdigställda statliga bekämpningsplanen enbart att kommunen har ett ansvar att hjälpa till med efterbekämpning på strand- och markområden vid en eventuell oljeolycka till havs.

– Det är förstås inte kommunerna ensamma som ansvarar om, eller ska vi säga när, något händer, men det är mycket man måste fundera på, säger Takala.

I samband med att stadsstyrelsen på sitt senaste möte föreslog för fullmäktige att Tuunanens motion skulle vara slutbehandlad beslöt man därför att tekniska och miljöverket i sin egen beredskapsplan ska göra upp ett skadescenario för en eventuell oljeolycka utanför Hangö.

– Vi måste se över vår roll i ett sådant scenario, vilken personal som kan hjälpa till, hur man ska ta emot frivilliga och så vidare, säger Takala.

Enligt Takala har staden i dag knappa tio olika scenarior för exempelvis stormar, och elavbrott i sin beredskapsplan.

Mer läsning