Hangö behöver mer invånare

Bild: Harald Grönstrand

Politikerna måste se till att staden utvecklas på ett hållbart sätt. Både Hangöbor och fritidsboare ska kunna leva i staden.

Orden i Georg Malmsténs snart 90-åriga Hangövalsen håller streck ännu i dag. Refrängen Hangö, Hangö, Hangö, sol och sommarfröjd, Hangö, Hangö, Hangö, hos dig min längtan är förtöjd, Du har ej dig like...