Handikapptjänsterna gick en halv miljon över budget – tilläggsanslag på 600 000 behövs

Bild: Kristoffer Åberg

Social- och hälsovården i Sjundeå behöver ett tilläggsanslag på 600 000 för att klara överskridningar av budget. Mest ökade utgifterna för handikappservicen.

Färdtjänster, anstaltvård och öppentjänster för personer med funktionshinder är de områden som har överskridit budgeten mest i fjol. Öppentjänsterna överskred budget med 245 000 euro, anstaltsvården med 160 000 euro och färdtjänst med 90 000 euro. Främst beror de ökade kostnaderna på att några klienter har fått ökat behov av effektiverad vård vid en enhet med höga avgifter. Totalt gick handikappservicen en dryg halv miljon över budget.

Andra områden där budgeten överskridits rejält är seniorservicen (210 000 över budget), vuxensocialarbetet (100 000 över budget) och munhälsan (80 000 över budget).

Kommunen har också betalat 70 000 euro mer än budgeterat för stöd åt närståendevårdare. Antalet klienter över 65 som får närståendevård har ökat från 26 till 35 på ett år.

Eftersom flera områden inom social- och hälsovården också blev billigare än budgeterat är det totala behovet av tilläggsanslag 600 000 euro.

Sjundeås kommundirektör Juha-Pekka Isotupa är ändå inte oroad för att överskridningen ska påverka det ekonomiska resultatet för i fjol menligt.

– Det ser ganska bra ut. Visserligen är utgifterna på socialsidan lite oroväckande men det handlar inte om att vi varit slösaktiga. Vissa tjänster som vi köper på socialsidan är dyra, och om vi har två personer som behöver dessa specialtjänster så märks det genast i en så här liten kommun, säger han.

Mer läsning