Handhygien viktigt i värmen

Hälsomyndigheterna uppmanar folk att tvätta händerna ordentligt. I Hangö har ovanligt många fall av matförgiftning uppdagats.

Sydspetsens miljöhälsa har fått uppgifter om flera små misstänkta matförgiftningar under den senaste veckan. Fallen har koncentrerat sig till Hangö, men inge koppling till någon viss verksamhet heller aktivitet har konstaterats.

Inte heller har ovanligt många läkarbesök rapporterats. Anmälningarna följs upp och epidemigruppen sammanträder om behov till det konstateras.

Med tanke på att det varit mycket varmt på senaste tiden vill vi påminna om vikten av handhygien och rätt förvaring av livsmedel. Tvätta händerna åtminstone efter toalettbesök, före matlagning, mellan hanteringen av olika råvaror i köket och före maten. Ta av ringar och gnid tvålen i händerna åtminstone i 20 sekunders tid, kom ihåg att tvätta också mellan fingrarna. Använd handdesinfektionsmedel enligt behov.

Tänk också på kylkedjan för livsmedlen och om du behöver kyla ner mat, kontrollera att det sker tillräckligt effektivt. Bäst är det om man når en temperatur på 6⁰C inom fyra timmar från tillagningen.