Handelskammare listade viktiga trafikprojekt

Bild: Ksf Media-ARKIV

Handelskamrarna i Finland har rankat de trafikprojekt som de anser vara landets viktigaste och som behöver prioriteras då beslut fattas om reparationer och utveckling.

Tre projekt på Västra Nylands Handelskammares område är med på den nationella listan. Elektrifieringen av Hangö–Hyvinge-banan, säkerheten på och en grundläggande förbättring av ringväg V eller riksväg 25, samt väg 112 mellan Ingå och Virkby är de tre trafikprojekt som finns med på listan.

– Hangöbanan har högsta prioritet, säger Västra Nylands Handelskammares vd Eero Hettula.

Det innefattar flera delar:

– Hangö–Hyvinge-banan, Hangö hamnbana, ett stickspår till Gerknäs samt elektrifiering av spåret till Lappvik hamn, säger Hettula.

Kostnadsberäkningen för projektet uppgår till 53 miljoner euro.

Centralhandelskammarens trafikexpert Kaisa Saario poängterar hur viktigt det är för såväl investeringsbeslut som konkurrenskraft att just trafikrutter och vägar är i skick och löper bra.

– Finland är beroende av export men har längre väg ut på marknaden. Med goda förbindelser kan vi i varje fall delvis kompensera för den skada som avstånden åsamkar konkurrenskraften.