Han ska sälja Sjundeå

Bekanta sig. – Det är detsamma om du säljer skruvar eller tomter, du måste känna till din vara. Så jag ska ta mig tid att bekanta mig med det jag ska sälja, säger Sjundeås livskraftschef Kalle Stenbäck. Bild: Mira Strandberg

Kalle Stenbäck är mannen som ska sälja Sjundeå. Bakom titeln livskraftschef döljer sig en kombination av marknadsföring, näringspolitik och information.

– Jag är jätteivrig över det här arbetet. Jag blev riktigt överraskad över hur otrolig den här grejen är. Sjundeå har på riktigt mycket stora möjligheter att utvecklas positivt, säger Kalle Stenbäck, som haft sitt nya jobb i tre veckor.

Befattningen godkändes av kommunstyrelsen i november, och rekryteringen inleddes efter det. Tanken är att livskraftschefen ska fokusera på tomtförsäljning, marknadsföring och kommunikation. Exakt hur det ska gå att vända den sjunkande befolkningstrenden har Stenbäck ingen kristallkula för att spå, men hårt arbete står i varje fall på agendan den närmaste tiden.

– Jag ser mig inte som någon trollkarl som mirakulöst kan göra det ingen annan klarat men jag tror att resultat föds genom arbete. Jag vill inte se bakåt på vad som gjorts och hur.

Bättre profil utåt

Den första tiden i jobbet går åt till att bekanta sig med kommunen som arbetsgivare och med de nya kollegerna. Stenbäck kommer till Sjundeå från tidningen Länsi-Uusimaa, där han i trettio år har jobbat med marknadsföring. Den erfarenheten kan komma väl till pass när det gäller att börja bygga upp ett varumärke för Sjundeå.

– Det går inte i en handvändning utan är en process som tar några år. Men målet är att man ska kunna fråga någon på Narinkens torg i Helsingfors var Sjundeå ligger och de vet om de ska åka österut eller västerut.

I takt med att kommunen blir mera känd blir det också enklare att sälja kommunen som boningsort. Ett starkt trumfkort i sammanhanget är enligt Stenbäck Sjundeås läge nära huvudstadsregionen och de i dagens läge åtminstone relativt goda förbindelserna till det huvudsakliga pendlingsområdet i kommunen.

– När jag bekantade mig med kommunen blev jag överraskad över hur mjuka förbindelserna är mot huvudstadsregionen. Man behöver inte sitta i trafikrusning på motorvägen för att komma till jobbet, säger han.

Lätt att komma bort

Att marknadsföra Sjundeå med att säga att det är lätt att ta sig därifrån är kanske något bakvänt. Men här finns också orsaker att stanna kvar.

– Här finns möjligheter till rymligare boende och småskalighet. Och det har ju byggts nya områden här också, dit folk har flyttat. Jag har planerat att gå till dem och fråga varifrån människorna har flyttat och varför. Det är färdiga argument att använda i den fortsatta marknadsföringen.

– Vi måste definiera och sedan hitta de rätta målgrupperna, de som vill ha öppna landsbygdsvyer utan ett stort utbud teatrar och operor.

Redan nu ser Stenbäck att processen att stärka tomtförsäljningen är i full gång. Under våren testas auktionering av tomter i Slussen, och storleken på tomter i Brännmalmen ska granskas. Likaså testas sannolikt möjligheten att arrendera tomter.

– Det är allt svar på ett behov som man har stött på.