Han hoppades på oförstörd skog

Samverkan. Sven Domann, som är gästkonstnär i Fiskars, bygger sina verk på kommunikation med landskapet. Här låter han vinden och luften rulla upp en japaninspirerad tuschmålning. Bild: Peter Sjöstrand

Som 19-åring i forna Östtyskland förlorade Sven Domann sin studieplats på universitetet då han återlämnade sin kommunistiska partibok. Nu är han gästande konstnär i Fiskars – en konstnär som för ut sina verk i skogen.

Det är intressanta tankar, ett intressant men ställvis tragiskt livsöde och ett intressant konstnärskap som rullas upp i samtalet med Sven Domann som är i Fiskars inom ramen för Artist in Residence-programmet (Air).

Han avviker något från de unga konstnärer i början av sin karriär som vanligen är Air-konstnärer. Med sina 56 år har han hunnit uppleva ett kommunistiskt Östtyskland, vilket i dag känns som väldigt speciellt.

Som ung var Domann rent av medlem i kommunistiska partiet men efter armén återlämnade han sin partibok, vilket kom att stå honom dyrt. Han var 19 år och hade inlett sina studier i medicin, men det ideologiskt bottnade valet kostade honom studieplatsen.

Han flyttade ut till en liten by på den östtyska landsbygden och livnärde sig som postiljon. Senare kom konsten in i hans liv, och numera är han konstnär på heltid.

Eftersom han upplever att dagens Tyskland också är fullt av problem, hinder och ett inskränkt tänkande som bara tillåter en sanning i taget vill han gärna "ut och bort" vilket Air-programmen ger möjlighet till. Utöver Finland omfattar programmet även Polen, Portugal, Tjeckien och Norge.

Skandinavien som ideal

Vid årsskiftet kom Sven Domann till Fiskars men han har hållit sig mycket för sig själv. Inte för att han skulle ha något emot människor, men han ser inte social kompetens som sin starka sida.

Dessutom krävs avskildhet för att komma i gång med skapandet.

Förnamnet Sven är en följd av att fadern verkade inom skogsvård och översatte böcker från svenska till tyska. Alltsedan barndomen har Domann haft Skandinavien som något av ett ideal. Inte minst föreställningen om ren natur och oförstörda skogar har haft en stark plats i hans inre.

– Skogen är så viktig för mig.

Eftersom han följer med sin tid vet han att de skandinaviska skogarnas tillstånd inte motsvarar hans drömbild. Efter sin korta vistelse i Fiskars där han vandrat i de närliggande skogarna har han också med egna ögon sett att naturen inte är opåverkad av till exempel sura regn.

Skogen viktig

– Ändå hoppades jag på den finska skogen, säger han och visar på en karta vilka sjöar och skogar han besökt, bland annat Kvarnsjön där han fäst sig vid ett litet vattenfall.

Under samtalets gång återkommer han till EU:s beslut om att ge en tidsfrist på fem år för glyfosat som han ser som ett miljöstörande ämne. Han är sorgsen över att Finland röstade för beslutet.

Men han har också lagt märke till positiva saker i Fiskars, inte minst hur kultur och natur lyfts fram som värden i marknadsföringen.

För Domann är skogen något av ett hem. Det är där han ställer ut sina konstverk som alltid utgör en dialog med det omkringliggande landskapet.

Skapa hinder

Det konstverk han jobbar med utgår från begreppet hinder. Verken i sig är ett slags konkreta hinder bestående av träkonstruktioner med tillägg av dels plast, dels tuschmålningar gjorda på långa pappersrullar.

Även om hindren är högst konkreta är det lätt att se kopplingen till Sven Domanns tankevärld i dem, dels hans tankar om samhällsutvecklingen och miljöfrågorna, dels en strävan att skapa något helt.

Han talar om att i konstverken inkluderar flera element som hör ihop. Vare sig han uttrycker sig med målningar, träskulptur eller poesi har de samma språk och samma struktur.

Han lägger de grovt tillyxade elementen av ek som han tagit med sig från Tyskland ovanpå en målning i ateljén.

– Du ser att de här har samma struktur.

Snabba tuschmålningar

– En gammal man sade en gång till mig: "Det krävs minst tre steg för varje konstprojekt. Två av dem kommer sannolikt att misslyckas." Det här har jag hållit i minnet, säger han när han förklarar hur installationerna stegvis förses med plast och målningar från att först endast bestå av träkonstruktionen.

Målningarna framstår som inspirerade av asiatiskt måleri, och han berättar att han i fem år studerat med en sydkoreansk mästare.

På Sven Domanns hemsida www.svenarmindomann.com kan man också se målningar av annat slag, samt en hel del poesi och installationer där orden är byggstenar eller ingår i skulpturer.

Mer läsning