Hamnoperatör friades, men förman bötfälldes

Bild:

Västra Nylands tingsrätt har friat arbetsledningen på ett stuveribolag från åtal om att ha brutit mot arbetarskyddslagen. Den arbetsmetod som ledde till att en anställd skadade sitt finger hade aldrig godkänts av arbetsledningen. Däremot ansågs den skadades arbetsledare ha varit medveten om tillvägagångssättet.

I fallet som behandlades i rätten i fjol, stod två personer från stuveribolaget åtalade för brott mot arbetarskyddslagen.

Åtalet väcktes efter att en stuvare skadat sitt finger i samband med lastningen av fanerskivor. Vid lastningen hade man använt en träbit för att fixera lastpallarna skivorna var radade på, då de lastades på ett lastbilsflak. I januari 2016 fick stuvaren sitt finger i kläm så illa att det förlamades.

Enligt den anställda hade produktionschefen och stuvarnas arbetsledare uppsåtligen grovt försummat sitt ansvar i arbetarskyddsfrågor genom att tillåta att en olycka kunde ske genom att godkänna arbetsmetoden och inte identifiera de faror som den medförde.

Åklagaren yrkade på att hamnoperatören skulle dömas till en samfundsbot på 50 000 euro.

De åtalade bestred åtalet på alla punkter.

Arbetsledaren ersättningsskyldig

I den kanslidom som föll i tisdags friar Västra Nylands tingsrätt hamnoperatören och bolagets ledning på alla punkter.

Enligt domstolen var arbetsmetoden begränsad till ett visst lastningsmoment i samband med en viss transport, och inte något som arbetsledningen, dit produktionschefen hörde, känt till eller sanktionerat. Arbetarskyddsrutinerna var uppdaterade och ledningen kunde därmed inte finnas skyldig till att ha brutit mot arbetarskyddslagen. Bolaget hade också använt för uppgiften egen, för ändamålet och säkerheten lämplig utrustning. Domstolen anser också summan för samhällsboten vara orimligt stor i förhållande till olyckan.

I stället får staten ersätta bolagets rättegångskostnader på drygt 9 700 euro.

Däremot dömdes arbetsledaren till 15 dagsböter, totalt 495 euro, för att ha försummat att bevaka den anställdas säkerhet. Arbetsledaren anses ha jobbat så tätt samman med de anställda, att han borde ha varit medveten om riskerna. Arbetsledaren dömdes även att ersätta både den anställdas och två vittnens kostnader till en summa på cirka 397 euro.

Den anställda och de två vittnena får en liten ersättning av staten var för resekostnader och utebliven inkomst.

Mer läsning