Hamnflöde skapar behov på land

Rondellen på Korsmansgatan slussar långtradare in till och ut från hamnen. Många upplever dock den tilltagande trailertrafiken i centrum av Hangö som ett problem.Bild: Lina Enlund

Långtradartrafiken genom Hangö upplevs som ett problem av många. Och problemet blir inte direkt mindre i och med att det går allt bättre för hamnen.