Hamnen efterlyser lediga båtplatser

Fattas. Två bryggor i Ingå småbåtshamn väntar på islossningen. Då kan de monteras på plats igen. Bild: Benjamin Lundin

Trycket på båtplatser i Ingå småbåtshamn är stort i maj. Två bryggor saknas och kan inte installeras förrän isläget ger med sig.

I Ingå småbåtshamn har två bryggor rivits i väntan på renoveringar på hamnområdet. Nu skjuts renoveringen av jordpiren upp till hösten, men båtplatserna vid de två bryggorna behövs under säsongen. Bryggorna kommer att läggas ut igen så fort isen gått och arbetet ska vara klart inom maj. Alla båtplatser vid de två bryggorna som ska läggas ut är ur spel till dess, vilket innebär ett extra tryck på båtplatser i maj. Ingå båthamnar efterlyser därför lediga båtplatser i hamnen.

– Om någon vet om att de inte behöver sin båtplats i maj så ber vi den ta kontakt. Vi kommer att behöva alla båtplatser som är lediga i maj, säger hamnkapten Kim Hagström.

Detsamma gäller hösten, eftersom kommunen ska inleda en förbättring av först den västra kajkanten, på Wilhelmsdals sida av ån, och därefter fortsätta förbättringsarbetet på jordpiren och båtupptagningsplatsen på den östra sidan av ån. Förbättringsarbetena beräknas pågå fram till årsskiftet. Den som planerar att ta upp sin båt tidigt och kan ställa sin plats till förfogande ombeds också ta kontakt med Hagström.

Arbetet med att förbättra jordpiren skulle egentligen starta redan nu under våren och vara klart i maj.

– Men tidtabellen höll inte, så vi börjar den 15 augusti i stället om allt går som det ska. Annars skulle arbetet ha stört båtsäsongen, säger Ingå kommundirektör Jarl Boström.

Mer läsning