Hamnarna i Hangö och Ingå påverkas inte i dagsläget

Normalt. Verksamheten i Hangö hamn påverkas inte i dagsläget av att undantagstillstånd råder, säger Hangö hamns vd Anders Ahlvik. Bild: Arkiv

Fartygstrafiken till och från Hangö hamn påverkas inte i dagsläget av coronaläget i Finland. I Ingå hamn ges liknande besked.

Finland är försatt i undantagstillstånd. Förberedelser för att stänga Finlands gränser med en snabb tidtabell har inletts. Bland annat har regeringen beslutat att passagerar- och persontrafiken till Finland avbryts, med undantag av finska medborgares och i Finland bosatta personers återresa.

Gods- och frakttrafiken fortsätter däremot normalt – vilket även gäller hamnarna i Hangö och Ingå.

– Vår verksamhet påverkas inte av att undantagstillstånd råder. Fartygstrafiken löper helt normalt, fartygen kommer och går enligt de tidtabeller som är satta sedan länge, säger Hangö hamns vd Anders Ahlvik.

Till hamnen anlöper cirka 2 000 fartyg per år, eller 40 i veckan, säger han.

Inkoo Shippings vd Thomas Bergman konstaterar likaså att trafiken till och från Ingå hamn löper på normalt.

– Vi är dock i en litet annan situation än Hangö eftersom vi inte har någon linjetrafik, utan trafikmängden varierar, säger han.

I tisdags till exempel låg två fartyg i Ingå hamn – ett pelletsfartyg som lossades, och ett skrotfartyg som lastades med metallskrot.

– Ibland kan här vara sex fartyg, ibland inga. I fjol hade vi ett jättebra år med 520 fartygsanlöp och hittills i år har vi också haft ett otroligt bra år, beskriver Bergman variationen.

Jobbar på nytt sätt

För Hangö hamns personal gäller en rad nya arrangemang på grund av läget i landet.

– Vi har infört nya metoder att jobba, både vad gäller vår personal och stuveriernas, med beaktande av regeringens direktiv. Bland annat försöker vi undvika mänskliga kontakter så långt det är möjligt.

Exempelvis använder man elektroniska hjälpmedel för distansmöten och ser redan att det fungerar smidigt och bra.

– Väldigt bra. Vi har bra it-system och bra förutsättningar för att använda dem. Det är en sak jag tror kommer leva kvar efter den här krisen, vi kommer fortsätta utnyttja de tekniska hjälpmedel vi har i högre grad än tidigare, säger Ahlvik.

Utöver utökat distansarbete har man också vidtagit andra säkerhetsåtgärder.

– Vi har minimerat smittospridningen i enlighet med myndigheternas direktiv. De som måste jobba på kontoret och i hamnen går i skift och håller avstånd till varandra.

Också i Ingå jobbar man på distans så mycket det går. Har man möten sker de som videomöten via Teams, som fungerar ungefär som Skype.

En annan åtgärd man genomfört i Ingå är att de som äter i hamnmatsalen äter i omgångar på ungefär tio personer åt gången.

Inte mycket kontakt

Ahlvik konstaterar att vissa av en hamns uppgifter förstås inte kan skötas på distans, såsom lastning och lossning. Men inte ens där ser han riktigt stora hot, dessutom finns ju coronaviruset redan i Finland. Rätt utbrett till och med i och med att man talar om en epidemi, konstaterar han.

– Fartygens personal har inte ens mycket kontakt med oss. Jag är dessutom övertygad om att fartygens skeppare har koll på läget, säger Ahlvik.

Personalen ombord på ett fartyg är inte heller stor, bara 10–20 personer, påpekar Ahlvik.

– Och de jobbar ombord i flera månader och umgås i stort bara med varandra, så risken att de ska bli smittade är marginell.

Vad händer om någon ändå blir sjuk ombord, på väg till Hangö?

– Jag har uppfattningen att man inte lämnar fartygen på redden som i flera andra länder, utan låter dem anlöpa. Men vi från hamnen har ingen roll i det, så jag vet inte säkert hur finländska myndigheter agerar i sådana fall, svarar Ahlvik.

Ahlvik nämner i sammanhanget också den chaufförsbundna trafiken till och från hamnen, det vill säga långtradartrafiken.

– Jag hoppas och tror att chaufförerna är friska när de är på jobb.

Ahlvik hoppas och tror också att problemet är kortvarigt och landet kan återgå till någorlunda normala rutiner till sommaren.

– Det är ingen vits att skapa någon panik, vi reder nog ut detta. Men de ekonomiska effekterna kan nog bli stora, dem kan vi få leva med länge. För små och medelstora företag kan det bli stora problem.

För Ingå hamn och Inkoo Shipping är coronaepidemin ett litet konstant orosfrö.

– Om stora delar av vår personal skulle insjukna och hamna i karantän äventyras verksamheten i hamnen, säger Bergman.

Två i personalen är redan i karantän, dock inte på grund av smitta utan för att de nyligen återvänt från utlandet.

Inkoo Shipping tar det säkra före det osäkra vad gäller anlöpande fartyg:

– Vår mäklaravdelning skickar ett dokument elektroniskt till fartyget innan det anlöper för att ta reda på om man har smittade personer ombord. Vi har inte haft några sådan fall, men om vi fick ett jakande svar ska vi kontakta tullen som tar över, säger Bergman.

Mer läsning