"Håller ihop mer än förr"

Nöjd. De förväntningar Björn Siggberg hade på den nya staden, bland annat bättre påverkningsmöjligheter, tycker han att har infriats. Bild: Lina Enlund

Fusionen av Ekenäs, Karis och Pojo var oundviklig. – Samhället stod inför stora förändringar, säger Björn Siggberg (SFP).

Det var mycket stort på gång i samhället då fusionsdiskussionerna fördes i de tre primärkommuner som för tio år sedan gick samman och bildade Raseborg.– Vi räknade med att en större kommun har en stör...