Hallen som inte är helt hundra

Oövervakad. Jörgen Pind berättar att golvet i hallen delvis kommer att förnyas i sommar. Men för att hallen ska hållas i skick efterlyser han bättre övervakning. Bild: Kristoffer Nöjd

Den 9 april möts Finland och Luxemburg i en handbollslandskamp i Sisu-arenan. EM-kvalmatchen borde vara bra PR för Raseborg. Men pensionerade idrottsplaneraren Jörgen Pind är orolig. Han tycker att anläggningen inte är i det skick den borde vara.

– Det är en av stadens största idrottsanläggningar. Den borde skötas bättre. I slutändan är det kommuninvånarna som betalar för det som misskötts.

Jörgen Pind gick i pension från sin tjänst som idrottsplanerare i Raseborg 2014. Han har haft en viktig roll i utvecklandet av idrottscentret i Karis och ser det som något av sitt skötebarn. Nu är han orolig. Han tycker staden låter anläggningen förfalla.

Pind visar upp det som han anser vara de största bristerna i idrottsanläggningen. Han börjar vid en magnetanslagstavla som införskaffades 2014 för att åskådliggöra vad som sker på de olika anläggningarna. Tavlan är tom. Vänder man blicken till höger ser man att hockeyrinken håller på att falla ihop. Närmare Sisu-arenans ingång droppar vatten från ett stuprör ned på marken i stället för in i dräneringsbrunnen en halvmeter bredvid. Här finns också ett av plåtfasadens flera gapande hål.

Inne i arenan finns flera anslagstavlor, inte heller de förmedlar speciellt mycket information.

– Idén med anslagstavlorna är ju att de som kommer till anläggningen ska veta vad där finns och vad där sker. Som det är nu finns där varken information om träningsturer eller matchprogram.

Inne i hallen är syns svarta klisterfläckar på golvet och på målburarna, vilket förstås delvis hör till i denna handbollens helgedom. Men fläckarna fortsätter i korridorerna och på golv och bänkar i omklädningsrummen. Kring ventilerna i taket syns svarta ringar. Sedan Raseborg blev till har städningen i huvudsak varit på de två anläggningsskötarnas ansvar. Tidigare anlitade man en städfirma. Nu uppger anläggningsskötarna i Karis uppger att de inte har tid att städa utöver alla andra sysslor.

Idrottssekreterare Yngve Romberg säger ändå att städresultatet är betydligt bättre nu än tidigare.

– Från och med den 1 februari i år har vi lagt om städrutinerna i hallen. Vi har städat hallgolvet på ett nytt sätt och det har gett ett betydligt bättre resultat.

I Karis skulle man gärna se att det fanns städare såsom i Ekenäs bollhall.

– I Ekenäs har vi synergieffekter tack vare simhallen. Simhallsstädarna kan avsätta vissa timmar per vecka för att städa bollhallen, säger Romberg.

Önskar övervakning

Jörgen Pind är också orolig över att det saknas övervakning i hallen. Samtliga kameror är ur funktion sedan ett par år tillbaka.

– Om här skulle hända något kan man inte gå tillbaka och kontrollera kameramaterialet. Det är väldigt synd. Personer har en tendens att sköta sig bättre om de vet att de kan fastna på kameran.

Romberg säger att man har utrett möjligheterna att reparera de befintliga kamerorna eller byta ut dem helt och hållet. Han säger att en lösning är i sikte.

Av säkerhetsskäl efterlyser Pind också en vaktmästare som skulle vara närvarande på helger och kvällar.

– Det borde finnas en ansvarig person åtminstone fram till klockan 20. En jour är lika dyr om inte dyrare än att ha någon på plats permanent.

För tillfället finns två anläggningsskötare i Ekenäs och två i Karis. Men Pind anser att arbetsbördan är större i Karis även om anläggningarna är koncentrerade till ett ställe.

– Det borde finnas minst tre personer här, tycker han.

Romberg vill inte kommentera personalpolitiken.

– Det här är en möjlig lösning med de resurser vi har. Men det kan hända att det blir ändringar till exempel i fråga om vem som ansvarar för hallen och vem som städar när staden får en ny organisationsmodell vilket torde ske tidigast vid årsskiftet.