Hälften färre platser vid Hangö gymnasium

Antalet nybörjarplatser vid Hangö gymnasium har inte varit förenligt med verkligheten de senaste åren. Bild: Arkiv

Man föreslår sänka antalet nybörjarplatser vid Hangö gymnasium från 72 till 36. Detta borde ha gjorts tidigare, om man frågar Hangö gymnasiums rektor Eija Rosvall.

– Det har väckt stor uppmärksamhet när vi till synes haft väldigt få sökande i förhållande till antalet platser.

Det här betyder med andra ord inte att man skär i verksamheten, det handlar snarare om att inte snedvrida statistiken.

– Antalet platser måste motsvara den mängd elever som går ut grundskolan. Det höga antalet nybörjarplatser är en kvarleva från de stora årskullarna som gick ut grundskolan på 90-talet.

Det torde vara ett 20-tal elever på väg till Hangö gymnasium i höst.

– Mellan 20 och 25 elever är ganska normalt. I fjol hade vi en liten svacka på grund av att årskullen var liten, säger Rosvall.

Finska gymnasiet har redan sänkt sitt antal till 36. Bildningsnämndens svenska sektion ska ta ställning till motsvarande åtgärd för svenska gymnasiets del på sitt möte den 7 april.

Mer läsning