Hagahemmet hör vårdhistorien till

Fortfarande används trånga celler på sju kvadrat eller rum för två personer och utan hygienutrymme.

Äldrevårdens kvalitet och personalresurser har många brister i vårt land. Nu försöker regeringen att en personaldimensionering på 0,7 kunde bli verklighet om fyra år. Det gäller för långvård och heltidsvård på effektiverat serviceboende. I Sverige har motsvarande dimensionering varit 1,1 så länge man kan minnas.

En viktig del av vården är att vårdutrymmena erbjuder invånarna en godtagbar nivå och integritet. Och därtill trevliga gemensamma utrymmen och till exempel trivsamma vinterträdgårdar kan ses i modernt planerade vårdhem. Där är blomsterprakt och mindre springbrunnar och valbar musik som "I klosterträdgården" eller andra njutbara stycken. I övriga Norden är rumsstorleken 25 kvadrat med eget hygienutrymme. Många kan vistas flera år i dessa enheter.

I Finland var vi mycket sena med att börja utveckla vårdutrymmena, men början togs dock med de nya direktiven från 2000. Ett rum för en ensam person bör vara minst 15 kvadrat med hygienutrymme. En del kommuner ville satsa i snabbare takt på utveckling och investerade i nya byggnader. De gamla byggnaderna med sina små trånga celler, eller tigerburar som de kallades i fängelser, fortsatte dock att existera i de mest efterblivna kommunerna. Fängelserna utvecklades i snabbare takt. Raseborg har hört till de mest efterblivna i detta avseende.

Fortfarande används trånga celler på sju kvadrat eller rum för två personer och utan hygienutrymme. Regionförvaltningsverket gav en sträng uppmaning 2013 att Raseborg måste få sina vårdutrymmen i skick senast 2015. Men det har inte betytt mycket för staden Raseborg som fortfarande har undermåliga utrymmen i bruk och i ett har det länge varit problem med fuktskador.

I debatten i VN har fallet med Fridebo för över 15 år sedan jämförts med Hagahemmet i dag. Det är inte jämförbart. Fridebofallet var en sällsynt tragisk situation och politikermajoriteten for fram hänsynslöst och erbjöd enbart mycket sämre alternativ i en över hundra år gammal kasernbyggnad och hygienutrymmena var värre än förskräckliga. På rummen fanns inte ens ett tvättställ eller en vattenkran. Och utrymmena erbjöd inga trivsamma gemensamma utrymmen och ingen integritet för de boende. Dåvarande socialministern skulle besöka utrymmet och några journalister väntade färdigt utanför ytterdörren. Då ministerbilen kom till gården ville ministern att den snabbt vände om för vad skulle hon ha sagt till journalisterna om att sådana utrymmen används för vård i Finland.

Länsstyrelsens inspektörer granskade utrymmet och utdömde det direkt för vårdändamål och gav undantagstillstånd endast tills ett nytt utrymme byggs. Det byggdes inte och enheten var i bruk många år innan den stängdes. Staden lovade 2013 att ett nytt vårdcenter för äldre byggs i Ekenäs trots att det varken fanns tomt eller byggnadsbeslut.

I dag är Hagahemmets tid förbi och fyller till ingen del de utrymmeskrav som gäller och är även till nackdel som arbetsmiljö för personalen. De nya utrymmena i Gammelboda fyller de krav som ställs på vårdutrymmen. Det finns ingen möjlighet att förvaltningsdomstolen skulle förhindra en flyttning då en domstol inte kan gå emot gällande direktiv och krav.

Bra att ett nytt vårdcenter för äldre med 60 platser nu planeras vid Järnvägsgatan. Staden har en utmärkt stadsplanearkitekt som kan se till att allt i samband med det projektet blir en lyckad lösning. Till dess har vårdbehoven ytterligare ökat och en del nu i bruk varande utrymmen måste tas ur bruk och invånarna där kan flyttas till nya utrymmen utöver köande för vård. Utrymmena i Gammelboda kommer att behövas även efter att nybygget blir färdigt. Hagahemmet har fyllt sin uppgift under lång tid, men nu hör det vårdhistorien till. Kommande myndighetsbeslut kommer att bekräfta det.

Bo Holmberg, Karis

Mer läsning