Hagahemmet direkt livsfarligt

I år kom långfredagsstämningen redan på skärtorsdagen. I VN 18.4 läser vi att Ringa Sandelin & co överklagar Hagahemmets flytt till Förvaltningsdomstolen. Raseborgarna är kända för att visa sitt missnöje med beslutsfattarna med att överklaga allt möjligt och omöjligt. Men när åldringar och demenssjuka oskyldigt drabbas anser jag att man kan tala om omänskligt beteende.

Regionförvaltningsverket gav Raseborg redan 2010 uppmaning att sätta Hagahemmets utrymmen i det skick som krävs. Tidsfristen gick ut 2015. Trots uppmaningen fortsatte Raseborg som om inget hänt. Med största sannolikhet leder det till att verkställningsförbudet inte godkänns.

Varför har Sandelin inte använt sin energi till att få staden att följa Regionförvaltningverkets föreskrift? Hade hon börjat 2010 hade Hagahemmet för länge sedan varit i ett sådant skick att en flytt inte varit aktuell.

I nuläget är demensavdelningen Hemmet direkt livsfarlig. Hur sker en eventuell evakuering från andra våningen vid en brand nattetid? Låsta dörrar, ner för en brant trappa med förbud att använda hiss och med en person i personalen?

Sommaren, som eventuellt, blir lika varm som i fjol gör vistelsen i de trånga utrymmena olidlig. På en demensavdelning skall fönster och dörrar vara stängda. Personalen som gör allt för att de boende skall komma ut, ens för en liten stund, räcker inte till med de resurser som ges. Det enda positiva med stället är den kunniga och omtänksamma personalen som var jätteglad inför flytten.

Ringa Sandelin kanske kan samla sin trupp och hjälpa till. Ta en tur till Hagahemmet. Stanna en stund i utrymmena och när det känns för olidligt, ta med några klienter ut på en tur i den vackra naturen. Njut av vitsipporna och fågelsången. Det kallas kärlek till din nästa.

Argumenten i överklagan är icke relevanta med beaktande av helheten. Sakkunniga på äldreomsorg kan ge er information om vad som krävs av ett äldreboende enligt dagens direktiv. Minimum är ett rymligt rum för varje klient, en ordentlig matsal och vardagsrum. Demensboende skall finnas på marknivå med en inhägnad gård så att klienterna fritt kan gå in och ut. Allt detta saknas på Hemmet som är inrymt i en gammal sjukhuskorridor.

Harald Wentzel Kyrkslätt

Mer läsning