Gynnsamma vindar för Västnyland

Bild: VN-ARKIV

Den ekonomiska tillväxten märks också här. Det visar Arbets- och näringsministeriets färska regionbarometer.

Finland är inne i en högkonjunktur just nu. Olika ekonomiska rapporter visar på tillväxt. Arbets- och näringsministeriet publicerade för några veckor sedan sin årliga regionbarometer. Den positiva utvecklingen både inom ekonomin och inom sysselsättningen väntas fortsätta. I samtliga regioner har man positiva förväntningar. Man bedömer att läget för näringslivet är bättre än för ett år sedan.

De olika regionerna påverkar också varandra. Till exempel den stora orderstocken på fartygsvarvet i Åbo märks i Västnyland. Svartåföretaget SBA Interior, som säljer produkter och lösningar både till varvs- och byggnadsindustrin, rapporterade nyligen att fjolåret var ett rekordår. Bolaget står i beråd att expandera, och kommer att behöva mera utrymmen för nuvarande verksamhet och för att starta ny verksamhet.

I barometern för Raseborgsregionen, dit Hangö och Ingå också hör, säger man att industrin, hamnen samt service- och turismbranschen är de viktigaste områdena.

Hangö hamns verksamhet har synergier över regiongränserna, till exempel Lojo-området drar nytta av den vitala hamnen.

Hamnen har en stark tillväxttakt och har sedan år 2015 satt rekord. Från år 2015 till år 2017 ökade godshanteringen med drygt 20 procent. I fjol stannade den strax under fem miljoner ton. Den goda trenden håller i sig, under årets tre första månader har redan drygt en miljon ton gods passerat hamnen. Inom kort sätter rederiet Finnlines in större fartyg på rutterna från Hangö till Rostock i Tyskland respektive Gdynia i Polen.

Hamnen söker också efter svenska samarbetspartner för linjetrafik.

För att garantera tillväxt fortsätter hamnen att expandera, just nu pågår utvidgningen i Västra hamnen, nästa år ska fem hektar nya lagringsplaner stå klara. I hamnen i Koverhar hanteras för tillfället gasrören till Nord Stream 2-ledningen. Även i Koverhar arbetar man för mer trafik.

Landområdet i Koverhar är också en av fyra potentiella platser för en datacentralsetablering i Hangö eller Raseborg. Hanko Data Parks jobbar för högtryck att få etableringar till regionen som kan dra nytta av C-lion-datakabeln, som går via Hangö, till Tyskland. Västnyland vill bli en knutpunkt för snabba dataförbindelser både till Europa och till Asien.

För att få en eller flera datacentraler till regionen krävs målmedvetet arbete, vilket Hanko Data Parks nu gör. Det är en framtidsbransch där Västnyland med sitt ypperliga geografiska läge väl kan ha en nisch.

Turismen är en gren som har långa anor i Västnyland. Fortfarande är tyngdpunkten lagd till sommaren. Här skulle det gälla att hitta verksamhet som lockar året om. Fjolårets statistik från Hangö visar ändå att antalet övernattningar ökar, och att både våren och hösten fått ett uppsving.

Också statsmakten kan göra något för att stärka turismen. En utredning som publicerades i går visar att turistnäringen skulle vinna 219 miljoner per år om skolornas sommarlov förskjuts med två veckor.

Västnyland frestar i år med flera nyheter inför sommarsäsongen. Anrika sommarrestaurangen Casino i Hangö har förnyats, nya företagare på Raseborgs slott utlovar mångsidig verksamhet. Den historiska bruksmiljön i Fiskars prisbelönades på resemässan i vintras för att den på ett innovativt sätt med respekt för traditioner är ett mångsidigt kulturturistmål.

I rapporten sägs att de västnyländska turistaktörerna ännu mer borde samarbeta och på så sätt få fler att stanna över natten.

Västnyland är en region som har tillväxtpotential på flera områden. Utvecklingen kommer inte att stanna av och under det senaste året har antalet nya företag ökat.

Marina Holmberg Chefredaktör Västra Nyland