Gympasalen i Seminarieskolan har ännu inte börjat renoveras – salen är ur bruk hela höstterminen

Stängt. Gymnastiksalen i Seminarieskolan i Ekenäs är avstängd åtminstone till 7 januari 2020. Bild: VN-Arkiv/Johanna Lemström

Eleverna i Seminarieskolan i Ekenäs får fortsättningsvis hålla sig utomhus eller i skolans festsal under gymnastiklektionerna. Renoveringen av gymnastiksalen har ännu inte börjat.

Det var i våras som ett fel upptäcktes med gymnastiksalens tak i Seminarieskolan. Två takstolpar hade brustit och det fanns risk för takras. Salen stängdes genast.Rektor Mia Haglund berättar att hon i...