Gunvor Kronman är ny ordförande för Konstsamfundet

Vald. Gunvor Kronman har valts till ny styrelseordförande för Föreningen Konstsamfundet. Bild: Niklas Tallqvist

Gunvor Kronman har valts till ny styrelseordförande för Föreningen Konstsamfundet. Hon utsågs till ny ordförande av Konstsamfundets styrelse på tisdagen och efterträder Christoffer Taxell.

– Jag har stort förtroende för Gunvor Kronman. Hon har en gedigen styrelse- och ledarskapserfarenhet kombinerad med ett ovanligt och brett nätverk i Finland, i Norden och internationellt. Hon har en djup förståelse för det svenska i Finland, vilket är centralt för Konstsamfundets uppdrag, säger Christoffer Taxell.

Filosofie magister Gunvor Kronman har i över 20 års tid innehaft ledande positioner inom såväl den privata, offentliga som den ideella sektorn och har aktivt främjat nordisk kulturverksamhet. Hon är sedan 2003 vd för kulturcentret Hanaholmen.

– Jag ser som min främsta uppgift att i samverkan med den övriga styrelsen och i en aktiv dialog med våra intressenter säkerställa att Konstsamfundet utvecklas med tiden och har de bästa tänkbara förutsättningarna för att arbeta för det svenska i Finland även i framtiden, säger Gunvor Kronman.

Föreningen Konstsamfundets verksamhet har som ändamål att förvalta Amos Andersons arv och värna om det svenska i Finland. Föreningens huvudsakliga uppgift är att främja finlandssvensk kultur och yrkesutbildning, upprätthålla Amos Andersons konstmuseum i Helsingfors och Söderlångvik gård i Dragsfjärd.

Mer läsning