Grupp samlar namn för kustbanan

Viktigt. Ann-Mari Berlin säger att För kustbanan hoppas att regeringen väljer att satsa på kustbanan. Bild: Jesper Sundström

För kustbanan är en medborgargrupp som vill att den nya regeringen ska satsa på kustbanan. Engagemanget har bland annat resulterat i en adress som för tillfället har drygt 1 600 underskrifter.

Adressen finns både på finska och på svenska, men det är den förra som har flera underskrifter. Eevakaisa Mäntyranta har skapat den finskspråkiga adressen. Ann-Mari Berlin har översatt adressen till s...