Grönt ljus för utveckling av byn

Nöjda. Mikko och Karita Kannisto har använt tjänsterna i Ingåstrandområdet i många år då de besökt sommarstugan på Älgsjölandet. Bild: Mira Strandberg

Planerna på en annorlunda bostadsmässa i Ingå år 2022 ser verkar falla både politiker och invånare i smaken. Speciellt mera service i byn är efterlängtat.

– Det är en bra plan. Det skulle få komma mera matbutiker till Ingå. Också bostäder är bra, säger Heikki Tolonen, Ingåbor sedan 25 år tillbaka.

De långtida sommarborna Mikko och Karita Kannisto tycker i sig att utveckling är bra men säger att centrum börjar vara ganska fullt.

– Ur vår synvinkel finns här redan nästan allt – flera restauranger, kaféer och butiker. Vi skulle hellre se att kommunen utvecklar fiskehamnsområdet, säger de.

Också kollektivtrafiken är en plump i protokollet för Ingå, speciellt om utvecklingen för med sig fler invånare.

– Det skulle behövas mera möjligheter att använda kollektivtrafik, säger Karita Kannisto.

Cecilia Holmström som bor i Västankvarn skulle gärna se flera butiker i centrum men undrar om det finns plats för mera boende i kyrkbyn.

– Det kanske blir för trångt här. Det skulle kännas konstigt om det plötsligt bodde en massa människor här, säger hon.

Positiv anda

Det som Ingå kommun planerat tillsammans med företaget MG-Properties och Finlands bostadsmässa är ett annorlunda evenemang för boende, småskaligare än en regelrätt bostadsmässa. Projektet ska utveckla området i enlighet med bostadsmässans brand och innehålla boende av många olika slag.

Utvecklingen av Ingåstrand är en del av kommunens strategi från år 2015 och verkar ha politisk medvind. Även om kommunstyrelsen bordlade ärendet vid sitt möte i måndags är det sannolik att projektet godkänns.

– Diskussionen gick i positiv anda och alla, över partigränserna, tycker det är ett bra projekt. Det har varit aktuellt i många år och det finns ett brett politiskt stöd för det. Det känns som att det är nu eller aldrig vi ska förverkliga det, när vi har stöd av experter. Det är en enastående chans för en liten kommun, säger styrelseordförande Henrik Wickström (SFP).

Varför bordlades ärendet?

– Vi vill granska några detaljer i kontraktet innan vi godkänner det. Det är ett omfattande projekt som binder oss i fem år, så vi vill vara noga med att alla detaljer är i skick.

Wickström säger att intresset för projektet har varit stort redan innan beskedet om samarbete med Finlands bostadsmässa offentliggjordes.

– Det finns företagare som visat intresse för området och för Ingå uttryckligen för att vi börjat lyfta fram det här området, säger han.

Kommundirektör Jarl Boström, varför är det här bra för Ingå?

– Vi får synlighet och ett ännu bättre centrum där vi kan erbjuda nya tjänster och nya boendeformer.

Finns det risk för att något av det som varit Ingås trumfkort, som småskalighet och naturnära boende, går förlorat i processen?

– Nej, det är inte fråga om så stora saker att det skulle påverka det, vi planerar inga tjugovåningshus. Grundidén är att förbättra det som nu är vår styrka, det vill säga just småskaligheten.

Om styrelsen godkänner utkastet till avtal mellan kommunen, Finlands bostadsmässa och MG-Properties vid sitt möte den 28 augusti går ärendet vidare till fullmäktige som behandlar ärendet vid sitt möte den fjärde september. Därefter börjar det egentliga planeringsarbetet.

– Det första som sedan händer är att vi väntar på resultat av markundersökningarna. De är avgörande för ekonomin, eftersom de visar hur dyrt det är att bygga här, säger Boström.

Planeringen av området följer sedvanlig kommunal planeringsordning, därutöver finns även många andra frågor att besvara innan projektet blir verklighet.

– Fem år är en ganska kort tid fast man tycker att år 2022 är långt fram i tiden, säger Boström.

Mer läsning