Grönt ljus för renovering av skolkök i Österby

Österby skolas tillredningskök ska renoveras. Arbetet ska inledas med renovering av matsalen. Bild: VN-arkiv

Renoveringen av tillredningsköket i Österby skola och utdelningsköket i Österbo daghem, bägge i Ekenäs, kan påbörjas.

Tekniska nämnden har godkänt projektplanen och kostnadsuppskattningen för renovering och tillbyggnad av Österby skolas tillverkningskök.

Också projektplanen för Österbo daghems utdelningskök godkändes då nämnden möttes i tisdags.

Det tidigare uppskattade investeringsbehovet uppgick för skolkökets del till inalles 1 260 000 euro. Nu landar kostnadsberäkningen på 982 000 euro. För investeringarna i daghemmet hade 143 500 euro budgeterats – nu är kalkylen nere i 130 000 euro.

– Att det ser ut att bli billigare än man tidigare räknat med beror bland annat på konjunkturer, säger tekniska nämndens ordförande Werner Orre, SFP.

Nämnden beslöt också att renoveringen i Österby skola ska starta i matsalen, med målet att man är klar till hösten då skolan öppnar efter sommarlovet.

– Under en övergångstid kan det hända att man får äta i gymnastiksalen, men bara ifall arbetet i matsalen inte hinner bli klart i tid.

Mer läsning