Gröna tak är deras specialitet

Carina Olander och Nina Wennäkoski ser många fördelar med gröna tak. Bland annat binder de föroreningar och tar hand om dagvatten. Bild: Lina Enlund

Att coronakrisen inneburit att många vistas mer i sina hem än tidigare är egentligen ingen nyhet. Pengar som normalt kanske hade gått till resor spenderas i stället på hem och trädgård. En firma som känt av satsningarna på trädgårdar och uterum är EG-Trading i Horsbäck.

EG-Trading i Horsbäck i Ekenäs har grön byggnation och gröna miljöer som sin specialitet. Företagets absolut populäraste produkt är sedummattor för tak, så kallade gröna tak. Sedummattorna kan även an...