Gröna mål nås inte med svartvita inlägg

Bild: Kristoffer Åberg

Miljöfrågorna är sällan enkla och därför måste diskussionen gödslas med mångsidiga resonemang. God information bäddar för större miljömedvetenhet.

Är plastkassen trots allt det mest ekologiska alternativet? Kring den frågan resonerar ordföranden för de finska marthorna i Ekenäs, Eija Puumalainen, i det färska numret av avfallsbolaget Rosk'n Roll...