Gröna gruppen splittrades

Fem gröna fullmäktigeledamöter i Kyrkslätt har brutit med den gröna fullmäktigegruppen och bildar en ny, egen grupp.

Den nya gruppen består av ledamöterna Minna Hakapää, Antti Kilappa, Noora Piili, Outi Saloranta-Eriksson och Elina Utriainen, plus ersättarna Maija Lounamaa och Pekka Poutanen.

Enligt ett pressmeddelande från de ledamöter som bildat en ny grupp handlar det om brist på förtroende inom den gröna fullmäktigegruppen. Antti Kilappa säger att det inte finns någon enskild orsak till splittringen.

– Det är fråga om helheten och hur gruppen fungerar internt och samarbetar med andra grupper, säger han.

Förra veckan gick tre ledamöter ur den gröna gruppen, i tisdags ytterligare två ledamöter. Den nya gruppen har ännu inte beslutat om sitt namn. Ledamöterna fortsätter som medlemmar i föreningen Kyrkslätts gröna och håller fast vid det valprogram som de gröna hade i valet.

Det förra kommunalvalet var framgångsrikt för Kyrkslätts gröna, som fick fyra nya platser, totalt elva. Nu kvarstår alltså bara sex i den ursprungliga gröna gruppen.

Mer läsning