Grannen vill inte mista sin utsikt över Norra hamnen

Den här utsikten vill en fastighetsägare vid Norra Strandgatan i Ekenäs inte mista – vilket hen ändå riskerar göra då undantagslov beviljats för ett nytt parhus på granntomten. Fastighetsägaren ansökte om att planläggningsnämnden skulle ompröva undantagslovet, men det gjorde nämnden inte. Bild: Lina Enlund

Planläggningsnämnden i Raseborg har förkastat en begäran om omprövning av ett beslut om undantagslov som stadens ledande planläggningsingenjör fattade i mars 2020.

Det handlar om ett undantagslov för en fastighet vid Norra Strandgatan 11 i Ekenäs där fastighetsägaren vill bygga ett parhus avvikande från gällande detaljplan. Bland annat vill fastighetsägaren över...