Granne för infotavla till domstol

Klagomål. En markägare intill platsen anser att infotavlan i Sjundeå stör landskapet. Bild: Mira Strandberg

Infotavlan intill busshållplatsen vid Päivärinteen koulu har blivit rättssak. Grannen klagar på placeringen och vill ha ersättning för förstört landskap.

Placeringen av informationstavlan slogs fast av Sjundeå kommun och väghållaren, NTM-centralen i fjol. I våras konstaterade tekniska nämnden att placeringen var den lämpligaste, och i juni avslog nämnden det rättelseyrkande som lämnats in. Den klagande förde ärendet vidare till Helsingfors förvaltningsdomstol, som ber om tekniska nämndens utlåtande. Personen i fråga äger marken intill infotavlan och anser sig därför vara delaktig i frågan.

Grannen vill att tavlan avlägsnas från platsen eller att kommunen betalar en ersättning. Dessutom kommer den sökande att kräva ersättning förhöjt med femtio procent om tavlan står kvar och får belysning.

Den sökande anser att hen inte blivit hörd i frågan och att placeringen av tavlan sänker tomtens värde, begränsar användningsmöjligheten av tomten och att tomtens naturtillstånd lider. Dessutom anser den överklagande att tavlan stör kulturlandskapet.

Tekniska nämnden konstaterar i sitt utlåtande att tavlan är neutral till färgsättningen. Den ligger fem meter från grannens tomt och i höjd med Sjundeåvägen. Den närmaste fastigheten tillger högre än tavlan, som följaktligen inte täcker utsikten från huset. Dessutom ligger den vid en breddad busshållplats på vägområde.

Mer läsning