Grannarna protesterar mot lägergårdsplan

Helsingfors församlingar vill utvidga sitt lägerområde i Porkala. Grannarna i området är måttligt förtjusta.

I en gemensam skrivelse tar ägarna till tolv fastigheter kring Dragesviken i Porkala ställning mot det utkast till stranddetaljplan för Öfvergård som var till påseende kring årsskiftet. En ändring i stranddetaljplanen ska ge markägaren, Helsingfors kyrkliga samfällighet, möjlighet att utvidga och utveckla det lägercentrum som finns på området och har fungerat där sedan 2011.

– Lägerverksamheten orsakar redan med nuvarande användningsgrad märkbara störningar för områdets invånare och kränker därmed deras rättigheter att njuta av naturens stillhet, skriver fastighetsägarna i sin inlaga till kommunen.

Dubbelt upp

Utkastet till plan ger församlingarna möjlighet att bygga en ny inkvarteringsbyggnad på 600 kvadratmeter och en bastubyggnad på 200 kvadratmeter. Nu finns här en huvudbyggnad på 400 kvadratmeter, en strandbod, avfallstak och ett 120 kvadratmeter stort bostadshus. Dessutom finns det sju inkvarteringsstugor för sommarbruk och diverse andra byggnader. Området är kring 16 hektar stort.

Tillbygget skulle dubblera lägerområdets kapacitet och innebära att församlingarna kunde ha två parallella läger samtidigt på området. Nu kan församlingarna inkvartera 20–25 ungdomar på området.

– 15-åringar ska få ha oljud och skrika, man kan inte hyssja på dem hela tiden. Vi förstår att de ska få vara vilda men det får inte ske i den här trånga viken, mitt i ett bebyggt område, poängterar Rigmor Holm-Leppälä, som är en av undertecknarna.

Öppnar för utvidgning?

Förutom att fastighetsägarna ogillar det oljud som en utökad verksamhet skulle innebära, är de oroliga för vilka övriga konsekvenser planen har.

– Vi ser inte samfällighetens planändring som ett enskilt fall. I området finns andra aktörer som tidigare har uttryckt sin önskan att utvidga sin verksamhet. Deras avsikter har ändå strandat på strikta planbestämmelser, skriver de.

– Planändringen, som talar om turism- och inkvarteringsverksamhet kan ge eventuella framtida ägare obegränsade rättigheter att utvidga.

Det finns ingen giltig detaljplan för området. I Kyrkslätts delgeneralplan för skärgården och kustområdena är området markerat som område för bycentrum.

Kommunen ska nu arbeta fram ett detaljplaneförslag som enligt planen läggs till påseende under våren.