"Gör om, gör rätt" – Hangö stad gör helomvändning gällande hotellbygget

Bild: Harald Grönstrand

Under det senaste halvåret har miljönämnden haft Fabriksuddens hotellbygge på sin lista fem gånger. Ingen av gångerna har politikerna valt att gå vidare med bygget, man vill inte bevilja ett undantagslov. Nu har stadsstyrelsen bestämt att man ska gå en annan väg för att driva igenom bygget.

I måndags beslöt stadsstyrelsen att miljönämnden ska förbereda en ny detaljplan för Fabriksudden. Fullmäktige klubbade egentligen igenom Fabriksuddens detaljplan redan 2017, men ett år senare rev förv...