Gör en insats för öringen – anmäl dig till åtalko i Sjundeå

Brännmalmsbäcken ska restaureras för att öringen ska trivas och föröka sig bättre. Ett talko ordnas på onsdag, 25.9.

För att liva upp Brännmalmsbäcken och främja öringens förökning ska frivilliga tillsätta grus och sten i bäckens fåra. Ingen erfarenhet av liknande arbete krävs, sakkunniga handleder deltagarna på plats.

– Man kan delta i talkoarbetet i någon timme, eller också hela kvällen, enligt egen tidtabell, säger projektansvarige Juha-Pekka Vähä från Västra Nylands vatten och miljö.

Enligt kartläggningar och utredningar som gjorts är Brännmalmsbäcken en bäck som bevarats delvis i nära naturtillstånd eller i naturliknande tillstånd. Brännmalmsbäcken har en hög potential som förökningsområde för havsöring, där ynglen har gott om bra livsmiljöer.

Öringens förökningsmöjligheter kan förbättras betydligt genom att införa lekgrus i bäcken. Med åren har det samlats skräp och skrot i bäckdalen som bör städas bort. Förutom den vattenlevande naturen gynnas också människan av en iståndsättning av Brännmalmsbäcken, då bäckdalen erbjuder mångsidiga upplevelser av den vattenlevande naturen direkt i byns centrum.

Talkot ordnas onsdagen den 25 september klockan 15–20. Arrangörerna önskar att man anmäler sig per telefon 045-77507727 eller e-post juha-pekka.vaha(at)luvy.fi.

Mer läsning