Gömda vapen luftas i kommande bok

Dokumentation. Den kommande boken belyser de svåra åren på 1940-talet ur Snappertunabornas synvinkel, berättar Torolf Grünn. Bild: Niclas Erlin

Under den så kallade vapensmusselaffären hösten 1944 var även Snappertunabor i gång. Gömmorna i trakten är ett av de teman som Snappertuna krigsveteraner behandlar i sin kommande jubileumsskrift.

Hösten 1944 var stämningen i landet orolig efter vapenvilan med Sovjet. Många befarade en sovjetisk ockupation.

Inför det hotet, och på initiativ av några officerare, började vapen och ammunition gömmas runtom i landet. Också Västnyland blev scen för den här operationen, som Snappertuna krigsveteraner nu lyfter upp i en kommande skrift.

Den ges ut i samband med att föreningen begår sitt 45-årsjubileum i maj.

– Det blir ingen sedvanlig historik, utan en skrift med flera olika artiklar och med medlemmarnas egna minnen. Vi har ganska många medverkande, säger föreningens sekreterare Torolf Grünn som samordnar arbetet med boken.

Väcker frågor

Det är historikern Joakim Högström som skriver om hur vapenoperationen sköttes i Snappertuna, där två gömmor sedermera avslöjades. Artikeln bygger på Högströms kandidatavhandling från år 2008 om vapengömmorna i Raseborgs skyddskårsdistrikt.

Den hemliga operationen väcker fortfarande frågor och kan utgöra ett okänt kapitel för många i dag.

I Raseborgs skyddskårsdistrikt var det major Lars Gunnar Laxén som ombads styra upp verksamheten. Han värvade distriktets vapenmästare fältväbel Allan Karlsson till operationen. Snart var också distriktets vapenofficer löjtnant Harald Heikel inkopplad, liksom översergeant Paul Karlsson som var sysselsatt med att avveckla trupper i garnisonen i Dragsvik.

Här har vi den fyrväppling som skulle organisera en underjordisk stridsduglig bataljon, en av flera liknande i landet.

Gårdsägare ställer upp

För att gömma vapen, ammunition och annat material måste många engageras. Det är här som godsägaren Karl Leo Nyberg och agrologen Åke Johannes Falkenberg kommer in i bilden. De upplät nämligen gömställen på sina ägor, Langansböle gård respektive Bredäng gård.

De här två gömmorna uppdagades då vapensmusselaffären 1945 hade avslöjats och de inkopplade började gripas av myndigheterna.

Dumpade i sjön

När det började bränna under fötterna gällde det att försöka flytta eller göra sig av med innehållet i gömmorna. Nyberg sänkte partroner i fjärden utanför Langansböle.

Rabbe Kajander, Nybergs dotterson och nuvarande innehavare av Langansböle gård (och ordförande för Snappertuna krigsveteraner), har senare på gården hittat patroner som troligen härstammar från morfaderns tid.

Falkenberg dumpade också en mängd material i fjärden nära Bredäng, och en del grävde han ner.

Många dömdes

Ur arméns lager hade skyddskårsdistriktet tagit emot och gömt bland annat handgranater, 250 gevär, 22 kulsprutepistoler, 3 kulsprutegevär, 2 pansarnävar och en stor mängd patroner. Endast en del återlämnades, främst patroner.

Affären utreddes av Statspolisen, som då dominerades av kommunisterna. En gigantisk rättegångsprocess inleddes mot de inblandade och domar föll också mot flera västnylänningar. Bland andra Nyberg och Falkenberg dömdes till villkorligt fängelse.

Samlade minnen

Krigsveteranföreningens kommande bok har titeln "Vi minns" och i den återges många olika episoder från de dramatiska åren under och kring de senaste krigen.

Skriften innehåller artiklar om både skyddskåren och Lotta Svärd-verksamheten i Snappertuna. Läsaren får ta del av krigsveteraners minnen och berättelser från hemmafronten.

Striderna vid Hästö i Ekenäs skärgård den 18 juli 1941 sammanfattas i ett eget kapitel.

– Där stupade åtta Snappertunabor, säger Torolf Grünn.

I boken ingår också en förteckning över de fallna Snappertunaborna, drygt 30 personer.

– Flera av dem har aldrig återfunnits.

Minnestavla

Den 15 maj, på de stupades dag, samlas föreningen för att fira sina 45 år.

Det sker invid Raseborgs slott vid Slottsknektens stuga, där bland annat en minnestavla som hedrar skyddskåren och Lotta Svärd i Snappertuna avtäcks. Grünn berättar att både skyddskårsmedlemmarna och lottorna använde stugan och området kring den för såväl övningar som träffar.

Under dagen sker också uppvaktning vid hjältegravarna vid Snappertuna kyrka.

Vapensmusselaffären kallas den aktion som skedde hösten 1944 efter vapenstilleståndet mellan Sovjet och Finland. Många befarade en sovjetisk ockupation och därför tog några officerare i högkvarteret initiativ till att gömma undan vapen runtom i landet. Dessa skulle kunna användas i samband med en finländsk mobilisering.

I alla skyddskårskretsar skulle förnödenheter för en bataljon gömmas undan. Utrustning för totalt cirka 35 000 man skulle magasineras.

Saken blev känd genom angivare. Den Sovjetledda kontrollkommissionen drog öronen åt sig.

Drygt 1 250 av totalt cirka 6 000 inblandade personer häktades och uppskattningsvis 60 procent av de gömda vapnen hittades. Drygt 2 100 militärer åtalades och närmare 1 500 dömdes under en jättelik juridisk process.

Mer läsning