Goda förbindelser viktigt för industrin

Påverkare. Petri Knaapinen, överdirektör för Nylands NTM-central och trafikverkets huvuddirektör Antti Vehviläinen. Bild: Johanna Lindholm

Fortfarande står en elektrifiering av järnvägen och en förbättring av riksväg 25 högst på önskelistan i regionen.

Ledningen för Trafikverket och Närings- Trafik och Miljöcentralen (NTM) i Nyland gästade i tisdags Hangö på inbjudan av Västra Nylands Handelskammare och Hangö hamn.

– De viktigaste projekten i Nyland är fortfarande en elektrifiering av kustbanan och en förbättring av riksväg 25, sade Trafikverkets huvuddirektör Antti Vehviläinen.

Samtidigt konstaterade Vehviläinen att ingetdera projektet förverkligas på grund av en enkel orsak:

– Det finns alltför många viktiga projekt i Finland och alltför lite pengar.

Måste lobba

Trots att nuvarande regering delat ut hela potten av anslag för den här perioden, var det enligt samtliga närvarande viktigt att fortsätta påverka.

Hangö hamns vd Anders Ahlvik sade att man har olika kanaler, av vilka regionens politiker och riksdagsledamöter är en av de viktigaste. Också träffar mellan olika västnyländska representanter och handelskammare är viktiga.

– Vi måste försöka påverka framtida beslut, sade Västra Nylands handelskammares vd Eero Hettula, och tillade att samarbetet mellan olika myndigheter och instanser löper betydligt smidigare nu än tidigare, det finns en gemensam vilja att föra saker framåt.

Hangös stadsdirektör Denis Strandell betonade också vikten av att lyfta upp logistikfrågorna på ett nationellt plan.

– Det är viktigt att inte bara framhålla Hangö, utan att betona att bra förbindelser hit gynnar industrin och konkurrenskraften i hela landet.

Mer läsning