God start för daghem i privat regi

Barnen Betsy Berrymen och Jose Kivimäki i förgrunden och Erik Löfberg i famnen går i Prästkragens daghem, där från vänster Miijaliisa Kivimäki, Johanna Nylund och Antonia Sjöberg jobbar. Bild: Anton Malén

Prästkragen fyller en viktig funktion i Prästkulla och fortsätter samla trakten.

Det har nyss regnat en skvätt och då är det naturligt att söka sig till en av de få vattenpölarna på gården.

Jose Kivimäki, Betsy Berrymen och Erik Löfberg skyfflar vatten och lera i varsin liten hink. Mitt i pölen ligger en liten delfin i plast.

Donny Berrymen sitter strax invid och av allt att döma har också han tagit del av vattenbestyren.

De fyra barnen går i daghemmet Prästkragen, som sedan den 1 augusti fungerar i privat regi.

Då staden tidigare i år beslöt stänga daghemmet kavlade invånarna upp ärmarna, och nu drivs Prästkragen i Prästkullanejdens hembygdsförenings regi.

– Starten har gått riktigt bra, säger Johanna Nylund som är gruppfamiljedaghemmets föreståndare.

Snart elva barn

Daghemmet har nio barn och snart skrivs ytterligare två in.

Fler än så tar del i den dagliga ruljangsen. På eftermiddagarna ansluter sig tre barn som går i förskolan i Solglimten i Tenala kyrkby, därifrån också två barn från Höjdens skola kommer till eftermiddagsvård.

Därmed pågår verksamheten i praktiken från ungefär halv sju på morgonen till klockan fem på eftermiddagen, berättar Johanna Nylund som tillsamman med gruppfamiljevårdaren Miijaliisa Kivimäki och närvårdaren Antonia Sjöberg utgör daghemmets personal.

Vardagen sköts på två språk, då Johanna Nylund och Antonia Sjöberg talar svenska med barnen och Miijaliisa Kivimäki finska.

Pedagogiken densamma

Skogen ligger direkt utanför daghemmets gård och den utnyttjas friskt i verksamheten, säger Kivimäki och berättar att barnen ungefär en gång i veckan får gå på en tur i skogen.

– Vi använder oss av samma småbarnsfostran som i Raseborgs daghem, säger Nylund.

Mycket lämnades kvar

När staden efter vårterminen flyttade ut lämnades lek- och klätterställningarna kvar på gården för det nybildade daghemmets bruk. Detsamma gäller bland annat leksakerna och en stor del av möblerna.

Det var en gest som uppskattas:

– Det gick superbra, säger Johanna Nylund om växlingen då den privata aktören tog vid efter staden.

Maten köper daghemmet av Mikaelskolan, som så långt det är möjligt använder sig av närproducerade varor.

Viktiga bidrag

Avgiften för vården är densamma som i stadens daghem, berättar Annette Ström som är sekreterare i Prästkullanejdens hembygdsförening.

För barnen betalar Folkpensionsanstalten en liten summa i form av privatvårdsstöd.

– Alla bidrag är viktiga, säger Annette Ström.

Hon berättar att föreningen är nöjd med starten i daghemmet.

För det pågående verksamhetsåret 2016–2017 har stiftelsen Brita Maria Renlunds minne betalat 40 000 medan Sparbanksstiftelsen i Tenala bidragit med 15 000 euro.

Annette Ström berättar att föreningen väntar på besked från ytterligare en möjlig bidragsgivare.