Glöm inte bort stamväg 51 som en viktig trafikkorridor!

Med tanke på Fortums framtida planer kommer stamväg 51 att spela en viktig roll.

Strax före jul fick vi i Ingå och hela Västnyland höra trevliga nyheter då energibolaget Fortum redogjorde om sina framtidsplaner i Joddböleområdet i Ingå. Planerna var omfattande och sträcker sig öve...