Glöm inte barnen

Coronakrisen kommer att få följder på många plan. I kommunerna borde man redan nu satsa på barnens och de ungas välbefinnande.

Samhället börjar öppnas upp efter nedstängningen i mars. Skolorna och daghemmen har varit öppna i snart två veckor. Fortfarande jobbar många vuxna på distans. Från och med nästa vecka får grupper på m...