Givmildhet får Azalea att blomma

Glädjande. Taimi Ryynänen, som bor på Azalea, var glad över att få plantera blommor tillsammans med Inna Nyyssönen. – Jag tycker om det, sade hon. Bild: Mira Strandberg

Ett upprop på Facebook om donationer till ett projekt för minnessjuka i Sjundeå fick stort gensvar. Företagare och privatpersoner donerade blommor, krukor och mylla.

Socionomstuderande Heli Pessinen är glad och rörd. Ett projekt i äldreboendet Azalea i Sjundeå blev en succé tack vare stor givmildhet i Sjundeå.

– Många av dem som donerat något till projektet har sagt att det finns god gemenskap i Sjundeå. Vi är verkligt nöjda och överraskade över hur mycket fina donationer vi har fått.

– Det passar verkligt bra speciellt i år, då Finlands hundraårsjubileum har temat Tillsammans. Det här projektet har vi verkligen gjort tillsammans.

Sänd det goda vidare

Bakgrunden till projektet står att finna i Pessinens studier. Hon och studiekompisarna Jutta Keskinen, Elli Keinänen och Inna Nyyssönen vid yrkesskolan Laurea i Esbo skulle genomföra ett frivilligprojekt och valde att göra något för de äldre. Eftersom Pessinen själv bor i Sjundeå blev målet för projektet boendet Azalea för minnessjuka.

– Personalen har tagit emot oss jättefint och hjälpt till med alla praktiska detaljer, säger Pessinen.

Eftersom de fyra ville göra något som de äldre skulle ha glädje av under en längre tid kom de på tanken att tillsammans med de boende plantera blommor inför sommaren.

– Först var det jättetrögt att få några donationer, men när Heli kom på att sätta ut ett upprop på Facebook började det komma massor. Vi är jättenöjda, säger Keskinen.

Projektet utmynnade i en gemensam planteringseftermiddag på Azalea förra veckan. En av de mest aktiva deltagarna var Taimi Ryynänen, som tillsammans med Inna Nyyssönen planterade både rosor och penséer.

– Å, den kommer att bli vacker snart! utropade hon om en ros som de planterade i en ampel.

Också Börje Teräs var med på noterna.

– Jag hade tidigare en stor trädgård och ett växthus i mitt hem. Jag har sålt blommor på Lojo torg. Jag är van att få mylla under naglarna. Det här är fina blommor, säger han.