Gips kan hjälpa Finska viken

Utredningarna visar att man gott kunde sprida ut gips på en halv miljon hektar av södra Finlands åkrar och på nästan 150 000 hektar av Finska vikens avrinningsområde.

I stället för högtidliga tal föreslog jag konkreta åtgärder för skyddet av Östersjön (VN 27.7). Behandling med gips är bland de mest lovande metoderna för minskandet av utsläpp i Finska viken.

Mitt initiativ väckte mothugg (VN 3.8) där gipsets lämplighet i vattenskydd ifrågasattes. Ändå har Helsingfors universitet, Finlands miljöcentral (Syke) och andra instanser påvisat redan för tio år sedan, att behandling med gips till och med kan halvera fosforbelastningen.

Vad detta betyder för Östersjön är något som Save-projektet ("Bättre vattenkvalitet i skärgårdshavet med gips") undersöker. Projektet leds av John Nurminens Stiftelse och är delfinansierat av EU.

Förvisso stämmer det att gips inte lämpar sig för alla lägen och all slags jordmån, men det är just det Save-projektet utreder utifrån bördighetsanalys, belägenhet och odlingsschema sektor för sektor.

Utredningarna visar att man gott kunde sprida ut gips på en halv miljon hektar av södra Finlands åkrar och på nästan 150 000 hektar av Finska vikens avrinningsområde. Gipsbehandlingen förutsätter inga förändringar i brukets normala rutiner. Lejonparten av dessa åkrar är belägna öster om Helsingfors. Även om åkrarna i västra Nyland utgör en mindre del, ligger de just vid kusten.

I stället för belastningen vårt jordbruk står för, krävdes av mig att koncentrera på miljöproblemen hos vår östra granne. Visserligen belastar Ryssland och Polen Östersjön flerfaldigt jämfört med Finland, men detta betyder inte att vi kan undgå ansvaret för våra egna utsläpp av fosfor på cirka 400 ton årligen, i Finska vikens avrinningsområde.

När vi väl får i gång ett omfattande gipsprogram på lämpliga områden och dessutom kan övertyga Sverige och Danmark att förbinda sig till åtgärder, så förstärks vår egen trovärdighet när det gäller skyddet av Östersjön. Bara genom att föregå med gott exempel kan vi ställa krav på effektivare åtgärder av de övriga kuststaterna.

Det gäller att handla nu. Enligt MTK:s miljödirektör Liisa Pietola "fattades bara den politiska acceptansen" under de senaste åren. Så är inte mera fallet. Det kan jag lova.

Timo Harakka riksdagsledamot (SDP) Helsingfors/Nyland