Gerontokrativarning

Ungdom står inte för överlägsen etik.

"Hej, du som är under 30! Superviktigt att rösta! Gamla tanter, fabor och nazis röstar annars i ditt ställe!"

​"Haha: coolt att jämföra tanter med nazis!"

"Om du inte använder din röst snuvar de äldre och bättre utbildade den!"

​"Jepp! Ju mindre de unga röstar, desto mer motverkar de stora årskullarna deras goda!"

Plock ur Twitter. En ny hatretorik har fötts: de unga flår de gamla. Man ska rösta ungt, för "framtidens kommun" – som om de äldre inte hade någon framtid längre. Tonarten är bekant från de svenska sextiotalisterna som började kalla fyrtiotalisterna Jätteproppen Orvar och Köttberget överproduktion – och i dag får smaka sin egen medicin.

Platon uppmuntrade att delta i politiken: "Goda män som inte engagerar sig blir styrda av dåliga". Nu har det förvrängts till ett hot, ett nollsummespel. Som om de äldre per definition inte skulle kunna vara radikala, empatiska, rationella, osjälviska. Som om vi inte skulle rösta med tanke på våra barn.

Låt oss alltså titta närmare på saken.

De unga ställer inte upp. Antalet kandidater under 30 år är rekordlåga nio procent. Bara SFP har en klar ökning till nästan 15 procent.

De unga ids inte ens rösta. Pressklubben debatterade "de äldres terrorvälde" men frigjorde partierna: Ungar, skärp er, gnäll inte! Detta är ert eget fel!

De unga stannar inte kvar vid makten. Vid millennieskiftet lockade rikssvenskarna unga kandidater att ställa upp i kyrko- och kommunalvalen. Inom ett par år hade merparten av de unga lämnat sina respektive fullmäktige.

Ungdom står inte för överlägsen etik. Tre av fyra unga godkänner oetiskt handlande för att rädda företaget, var femte okejar mutor. Och jag har inte sett en enda sjuttioåring i Odin-jacka.

Det är en klyscha att "unga för samhället framåt". Fast de äldre britterna röstade för brexit och våra seniorer vill ha kvar Malms flygplats var alla de 16 000 finländare som röstade på reaktionäre Tony Halme knappast pensionärer.

De ungas röster är dyra. Dagvård och förskola kostar redan nu 2,5 miljarder euro per år. Gratis dagvård blir 330 miljoner euro till, plus 1 miljard i investeringar. Samtidigt blir de fem unga som dagligen hamnar i pension i längden dyrare i drift än någon annan typ av pensionär.

"Den gyllene generationen", 40–50-talisterna, är inte guld alltigenom enligt hälso- och inkomststatistiken, och bakom dem skymtar de riktigt gamla, flagrant överrepresenterade i fattigdomsstatistiken. Trots det stöder föräldrar sina vuxna barn ekonomiskt – men sällan tvärtom.

Så här lätt skulle det kunna fortsätta att gå i strid. Men denna tidsinställda bomb ska detroniseras nu!

Det är så många intressen och problem vi delar, vi gamla och ni riktigt unga: Bra, billig mat. Mötesplatser. Hållbar ekonomi. Jämställdhet. Omsorg. Tillgänglighet. Våld i hemmen. Ensamhet. Meningen med livet. Respekt.

Dagsfärsk forskning berättar att de ungas massiva fördomar mot de äldre kan övervinnas på ett enkelt sätt: Genom bemötande. Genom att enas och försonas. Med eller utanför Twitter.

Hilkka Olkinuora är åttabarnsmamma inom den största årskullen och på Twitter.

Hilkka Olkinuora

Mer läsning