Genvägen vann laga kraft med precisering

Fullmäktige godkände i februari detaljplanen för Genvägen. Under besvärstiden har ingen opponerat sig, däremot har NTM-centralen lämnat in en rättelseuppmaning för den obebyggda tomten närmast Lidl.