Genvägen till mer kommers

Bild: Kristoffer Nöjd

Området kring Genvägen kan i framtiden bli en viktig handelsplats. Det finns behov, säger staden. Det finns potential, säger näringslivet.

VN berättade i våras om att stadsstyrelsen godkände ett föravtal om att överlåta och planera ett område 1,3 hektar vid Genvägen för Castorcons räkning. Castorcon är samma företag som köpt den så kallade Kesoilfastigheten i Hangö.

Castorcon vill ändra beteckningen från parkområde till affärstomt. Mycket tyder på att det är Tokmanni som vill flytta till tomten där en byggnad på 2 600 kvadratmeter ska byggas. Tokmanni finns i dag i varuhuset Stinsen på andra sidan järnvägen. Tokmanni har dock inte bekräftat detta.

Nu har KMK-invest med Kjell Danielsson i spetsen tagit initiativ till en motsvarande ändring av detaljplanen öster om Castorcons tomtreservering. Detta område är totalt cirka 3,8 hektar stort. Det område KMK-invest vill göra till affärstomt är cirka 2,7 hektar. Jämfört med gällande detaljplan ökar byggrätten från 7 350 kvadratmeter till 9 350 kvadratmeter.

Till skillnad från granntomten är det nu aktuella området delvis bebyggt. Där finns det före detta tryckeriet Centro och Sporrong. Båda ägs av KMK-invest.

På Sporrong finns en möjlig tillbyggnad inritad. Också på Centro-tomten finns 1 000 kvadratmeter outnyttjad byggrätt. Den hade dock varit svår att förverkliga på grund av terrängen. Genom att slå ihop tomterna fås mer spelutrymme med byggrätten.

En intern väg för allmänt bruk är streckad längs med rån nedanom de befintliga byggnaderna. Bara vägen tar upp 4 800 kvadratmeter av de 8 000 till 12 000 kvadratmeter mark KMK-Invest löser in av staden.

Danielsson är glad att också staden vill förädla området och han hoppas kunna väcka pulsen på Genvägsområdet.

– Man ska tänka att jag kör den vägen för där finns det jag behöver. Det ska finnas orsak att stanna här. Raseborgsvägen är en fin infartsväg men det finns inte så mycket kommers längs den.

Därför hoppas Danielsson att också området på andra sidan järnvägen, där Stinsen och Tammet finns, utvecklas.

– Om Björknäs dessutom blir bostadsområde kommer nya trafiklösningar att krävas vilket sannolikt kan ge ett större trafikflöde till Genvägens område, säger Danielsson.

I linje med tidigare beslut

Planändringen omfattar också området längst österut, närmast järnvägen och Garagekvarteret. Målet med detta är att utvidga det nuvarande parkeringsområdet vid Trollbergsvägen.

– På grund av höjdskillnaderna ryms där inte en tomt för någon större byggnad. Det kan snarare bli frågan om ett område för förvaring, kanske byggs där garage eller skjul, eventuellt för stadens behov, säger stadsplaneringsarkitekt Simon Store.

Den del av området som ligger närmast järnvägen skulle förbli parkområde.

Ärendet behandlades i planläggningsnämnden den 21 september och ett uppdaterat program för deltagande och bedömning för Genvägens affärsområdes detaljplan finns tillgängligt på Raseborgs stads stadsplaneringsavdelning.

Målet med planändringen är att i centrum av Ekenäs bilda ett nytt kvarter för en detaljhandelskoncentration med tonvikt på specialvaruhandel, till exempel hemelektronik, fritidsutrustning och dylikt.

– Ekenäs centrum är ett regioncentrum i landskapsplanen liksom till exempel Lojo, Hyvinge och Borgå. Planeringen av det här området är helt i linje med det beslutet. Det följer tidsandan att koncentrera en viss typ av handel och service och på det viset skapa dragningskraft, säger Store.

Enligt Store handlar det om att ge området en egen nisch.

– På norra sidan finns i huvudsak järnhandel och trähandel som kräver utrymme. På södra sidan finns en koncentration av dagligvaruhandel. Det här är en lämplig zon för centrumorienterad specialvaruhandel. Det är motiverat med tanke på Ekenäs centrum som helhet.

Enligt Store är tanken inte att Genvägens område ska ersätta verksamheterna på andra sidan järnvägen.

– Detta ett komplement till planen för Stinsenområdet från 2004. Det behövs mer affärsområde i centrum. Vi har inga obebyggda affärstomter förutom i Norra hamnen som är under besvär. Det här är en förutsättning för nya etableringar och nya affärskoncept.

Nytt i Sporrong

Samtidigt som själva området planeras för framtiden fylls byggnaderna på området med ny verksamhet. I KMK-invests senaste förvärv, Sporrongfastigheten, jobbar en liten del av de Sporronganställda kvar med försäljning och ytbehandling åtminstone fram till årsskiftet.

Bokföringsbyrån Raseborgs företagstjänst är en av de nya hyresgästerna.

– Här har vi fått fräscha utrymmen som passar våra behov. Det finns alla förutsättningar för att det här ska bli bra, säger företagaren Nina Alén som hoppas att fler företag hittar till området framöver.

– Det skulle ju gagna oss.

Mer läsning