Gennarbybor satsar på rent vatten

Bernhard Lundström är anställd av Västra Nylands vatten och miljö en dag i veckan för projektet. Bild: Lina Enlund

Vatten Gennarby träsk är med i ett stort miljöprojekt som följer upp hur satsningar på vattenrening påverkar miljön. Projektet ger Gennarbyborna möjlighet att ansluta till kommunalt vatten- och avloppssystem.

Kring Gennarby träsk på den nordvästra sidan finns det sex fast bosatta hushåll som belastar vattnet i träsket. I flera år har invånarna kring träsket planerat och anhållit om olika stöd för att bygga gemensamma vatten och avloppsledningar och koppla dem till staden.

Rent vatten. Vattnet i Gennarby träsk är hyfsat rent, men det kan bli bättre. Nu har Gennarbyborna bildat andelslaget Nytorp Vatten som ska förse sex till åtta hushåll med en avlopps- och vattenledning som kopplas till Raseborgs system. Bild: Lina Enlund

Nu är projektet möjligt eftersom träsket passar in i ett större miljöprojekt som heter Villagewaters. Projektet går ut på att följa upp hur vattenrening påverkar miljön under en längre tid.

– Det är ett projekt som gäller de flesta länderna kring Östersjön. Som jag förstår det är träsket det enda som är en liten sjö med bosättning runt sig, säger Bernhard Lundström som är planerare och verksamhetsledare för andelslaget Nytorp Vatten som Gennarbyborna bildat.

Han är anställd av Västra Nylands vatten och miljö som administrerar EU-medlen för projektet. Det är också de som gör alla mätningar i vattnet.

Positivt bemötande

Alla markägare som är fastbosatta vid sjön är med i andelslaget, men de skulle gärna ha med en markägare som inte är fast bosatt för att underlätta.

– Vi vill inte se det här som tvång för någon, säger Lundström.

Erfaren. Bernhard Lundström har gjort liknande projekt förr. Därför kontaktades han av det nybildade andelslaget Nytorp Vatten. Bild: Lina Enlund

Målet är att bygga till ett hyfsat pris och att lägga ner både vattenledningar och fiber i samma dike. Andelslaget har kontaktat Caruna för att höra om bolaget är intresserat av att dra elledningar samtidigt. Sträckan som grävs upp är cirka 1,2 kilometer lång.

– Det lönar sig att gräva ner allt då vi gräver, för det är grävandet som kostar.

Han uppskattar att kostnaden per hushåll kommer att vara mellan 8 000 och 10 00 euro, men det beror på materialkostnader.

För de som är fast bosatta finns förutom ett renare träsk många fördelar med att koppla vatten och avlopp till staden. Alla som är fast bosatta vid träsket har avloppsbrunnar.

– Det blir bättre bruksvatten och säker tillgång till det. Dessutom stiger fastigheternas värde.

Sommargästerna Lundström kontaktat på andra sidan sjön har hittills varit positiva.

– De flesta tycker om att bra vatten blir bättre.

På torsdag kväll samlas alla hushåll och andra intressenter till ett möte. Då är bland annat Västra Nylands vatten och miljö på plats och berättar om projektet. Sedan skaffas en offert på materialet så att det kan beställas före sommarsemestrarna. Tanken är att leveransen ska komma i slutet av augusti så att de kan börja gräva i september. Själva grävprojektet väntas ta en månad.

Mer läsning