Genialt? Knappast

Om tio dagar har Donald Trump varit USA:s president i hundra dagar. Resultatet övertygar inte, skriver journalisten Horst Bacia.