Gemensamt vårdhus en föregångare

Leena Rehnberg-Laiho, Annika Rehn och Matti Holi verkar rätt nöjda med verksamhetsförutsättningarna vid Raseborgs mentalvårdscenter.Bild: Lina Enlund

Verksamheten i det nya psykiatriska klustret invid Raseborgs sjukhus tar fasta på många teman som är centrala för den moderna psykvården.