Gemensamt campus för gymnasierna föreslås för att lätta ekonomiska bördan i Kyrkslätt

Samsas. Enligt ett förslag ska Kyrkslätts gymnasium och Porkkalan lukio flytta in under samma tak för att kommunen ska spara pengar. Bild: VN-arkiv/Mira Strandberg

Ett nytt, gemensamt campus för gymnasierna i Kyrkslätt föreslås i det nya ekonomiska balanseringsprogrammet för de kommande åren. Den nya skolan skulle byggas vid det nya biblioteket.

I planen för hur ekonomin skall balanseras fokuserar kommunen på de sex kommande åren (2020-2025). De flesta av kommuninvånarna berörs konkret av frågan om investeringarna. Kommunen har framför sig de...